Zápis

 

 

 

ZÁPIS MŠ

Školka by se měla stát pro děti obohacením jejich života, nikoliv náhradou života v rodině. To je stále tím nejdůležitějším. Proto je důležitá otevřená komunikace a spolupráce rodičů a pedagogů. Znalost rodinného prostředí a zázemí dětí nám umožní lépe chápat chování dětí, jejich projevy, výkyvy, slabosti i silné stránky a společně s rodiči na děti pozitivně působit a přitom respektovat jejich individualitu. MŠ je první výchovnně vzdělávací institucí, se kterou se děti ve svém životě setkávají. Poprvé se odloučí od rodiny. Pro děti i rodiče je to významný mezník. Dítě už není jen členem rodiny, stává se i členem kolektivu vrstevníků, do jehož života vstupují další noví lidé, kteří ovlivňují jeho svět. Proto je důležité, aby tento přelom proběhl co nejcitlivěji a nejpříjemněji. MŠ směřuje k tomu, aby dítě bylo šťastné a spokojené.

 

POZOR

Od 1.9.2018 je pro děti narozené od 1.9.2012

do 31.8.2013 povinná předškolní docházka.

 

Děti, které dosáhnou k 31.8.2018 pěti let (pro které je předškolní vzdělávání

povinné podle §34odst.1.zákona č. 561/2004sb.o předš., zákl., stř., vyšším

odbor. a jiném vzděláváni) a čtyř let s trvalým bydlištěm v Obci Jankov a z ostatních

spádových oblastí budou přijaty přednostně.

 

 

Místo pro podání žádosti a termín vydávání přihlášek 9.5.2018 a 10.5.2018 od 13:00 – 16:00hod.

Termín pro odevzdání vyplněných přihlášek

S sebou: rodný list dítěte a občanský průkaz

 

Při zápisu dostane každý žadatel REGISTRAČNÍ ČÍSLO.

Podle § 183ods. 2 školského zákona rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí předškolního vzdělávání, se oznamují zveřejňováním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam se zveřejňuje na přístupném místě na dobu alespoň 15dnů.Všichni zákonní zástupci si v MŠ přesto vyzvednou rozhodnutí a další informace ( seznam věcí, dohoda o vyzvedávání dítěte, platby,..).

Nepřijetí dětí do MŠ dostane zákonný zástupce písemně na adresu.

 

V případě, že dítě nenastoupí do MŠ a nebude včas oznámen důvod nepřítomnosti od zákonného zástupce, bude dítě z docházky vyřazeno a místo obsazeno jiným zájemcem.

 

 

Schůzka pro nově přijaté děti bude 14.6. od 16:00hod.

 

 

 

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace